Bij het typeren van Ron komen de volgende woorden bij mij boven: Inlevend, enthousiasmerend, praktisch De dienstverlening van Lattitude wordt het best omschreven als: To the point, “zeggen wat je doet, doen wat je zegt”, menselijke maat Het inzetten van Ron voor onze organisatie heeft ons concreet opgeleverd dat het denken (en handelen) m.b.t. integriteit op een ontspannen maar heldere wijze weer scherp voor het voetlicht wordt gebracht Ron is de beste relatie voor uw organisatie als u op zoek bent naar iemand die vanuit de missie en visie van je organisatie meedenkt en de organisatie aan het denken zet

Gert Jan van de Valk | FidesWonen